Pitești, Gavana 2, Str. Alunului Nr.27 Bl. 17 Sc. A, Parter

Tarife

Tip serviciuPreț
Consultație250 Lei
Referat pensie - Pacient dispensarizat200 Lei
Referat pensie - Pacient nedispensarizat300 Lei
Referat handicap - Pacient dispensarizat200 Lei
Referat handicap - Pacient nedispensarizat300 Lei
Adeverință medicală - Pacient dispensarizat100 lei
Adeverință medicală - Pacient nedispensarizat250 lei
Raport evaluare psihologica400 lei
Psihoterapie250 lei
Evaluare psihologica fara eliberare raport200 lei
Raport evaluare/expertiza psihologiva CF. Legii 140/20222000 lei
Raport evaluare/expertiza psihiatrica CF. Legii 140/20222500 lei